Program! Check the free webinars or register for Courses You can always look back via recorded webinars

Scroll

BI Scan

In today's data-driven world, it's crucial for organizations to have a robust Business Intelligence (BI) structure.

Group 23 Copy

Our BI scan

A well-established BI environment enables organizations to make strategic decisions based on accurate and timely information. Victa's BI Scan, supported by the Victa Business Intelligence Maturity Model, is a specialized service that guides organizations towards an optimized BI environment.

Purpose of the BI Scan

The purpose of the BI Scan is to provide organizations with a thorough understanding of their current level of BI maturity and identify specific areas where improvements are possible. The process involves a series of surveys, interviews, and assessments to evaluate the current status of the BI and data landscape, providing organizations with clear insights into their current position and the necessary steps to optimize their BI capabilities.

Why is the BI Scan essential?

  • Strategic Insights: It provides a deep understanding of an organization's current BI capabilities, enabling strategic improvements.
  • Improved decision making: By identifying and optimizing BI processes, organizations can make more accurate and data-driven decisions.
  • Competitive advantage: Organizations that optimize their BI capabilities gain a competitive advantage through improved efficiency and a better understanding of market dynamics.
  • Measurable Results: The scan offers concrete and measurable objectives (OGSM), allowing organizations to track and adjust their progress.

Benefits of Victa's BI Scan

  • Structured Framework: The BI Maturity Model provides a clear and structured framework for evaluating and optimizing BI capabilities.
  • Objective Assessment: The BI Scan presents specific questions and indicators, allowing organizations to objectively determine their position within the BI Maturity Model.
  • Culture of Data-driven Decision Making: Victa's BI Scan helps create a culture that focuses on data-driven decision making, with the integration of advanced BI tools and techniques.
  • Personalized Advice: Organizations receive personalized advice and strategies to strengthen their BI capabilities, leading to deep insight and competitive advantage.

Crucial step

Victa's BI Scan is a crucial step for organizations striving for data-based success. By identifying areas for improvement and implementing best BI practices, organizations can leverage the power of their data and gain competitive advantage in the marketplace.

The process – The BI Scan

To start a business intelligence process, Victa uses a proven approach that consists of carrying out a BI scan. The Victa BI Scan has been specially developed for organizations that want to gain insight into the status and maturity of their BI discipline. The BI scan is based on more than fifteen years of experience of the consultants who work at Victa in combination with countless customers.

Contact

Do the Quick Scan

Are you curious about the status and maturity of your organization? Then do the quick scan now! Based on 20 questions, you know exactly the status of your organization.

25%
Binnen de organisatie is er bewustzijn over de toegevoegde waarde van het maken of hebben van beleid over hoe er met data wordt omgegaan. 
Binnen de organisatie zijn er duidelijke rollen/taken toegewezen om het beleid te handhaven en uit te voeren. 
Binnen de organisatie hebben we beleid over hoe er met data wordt omgegaan. 
Binnen de organisatie zijn er duidelijke rollen/functies en verantwoordelijkheden voor Business Intelligence. 
Binnen de organisatie hebben we een BI strategie en visie. 
Binnen de organisatie ondersteunen we onze medewerkers bij BI vraagstukken, bijvoorbeeld met opleidingen, training of begeleiding. 
Binnen de organisatie zorgen wij ervoor dat onze BI praktijken aansluiten op onze bedrijfsdoelstellingen. 
Binnen de organisatie beschikken de medewerkers over de kennis en kunde om gebruik te maken van BI producten. 
Binnen de organisatie maken onze medewerkers dagelijks gebruik van Business Intelligence oplossingen. 
Binnen de organisatie worden beslissingen genomen op basis van data. 
Binnen de organisatie kunnen de werknemers gebruik maken van tools om data gedreven te werken. 
Binnen de organisatie zijn medewerkers bezig met het controleren en verbeteren van de data die beschikbaar wordt gesteld. 
Binnen de organisatie hebben we een formeel gegevensbeleid waardoor bekend is hoe er moet worden omgegaan met problemen, fouten, onregelmatigheden, etc. binnen de data. 
Binnen de organisatie is bekend hoe er moet worden omgegaan met problemen, fouten, onregelmatigheden, etc. binnen de data. 
Binnen de organisatie is bekend hoe gegevensbeveiligingsincidenten en -inbreuken worden opgespoord en aangepakt. 
Binnen de organisatie is formeel beleid voor de organisatie van gegevensbeveiliging. 
Binnen de organisatie kunnen medewerkers de data vinden en is bekend op welke locatie de geldige data staat. 
Binnen de organisatie is beleid over de keuzes om met bepaalde typen software, hardware, tools, modellen, etc. te werken. 
Binnen de organisatie is een infrastructuur en architectuur beschikbaar voor Business Intelligence doeleinden. 

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico